beplay官网,beplay手机官网

联系方式:010-65256519

标准公告

关于批准发布《柔性显示屏用超薄不锈钢精密带钢》特钢协会团体标准的公告
 

 关于批准发布《柔性显示屏用超薄不锈钢精密带钢》

 特钢协会团体标准的公告

  

  

  中国特钢企业协会批准《柔性显示屏用超薄不锈钢精密带钢》1项特钢协会团体标准,现予以公布(见附件)。

  附件:团标发布公告011.pdf

  

                                                                          中国特钢企业协会

   2019126